FGO.ro
Inapoi

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE


I. INTRODUCERE


VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI SOLUȚIA FGO.

Prezentul acord legal dintre dumneavoastră și S.C. i-Tom Solutions S.R.L. are în vedere utilizarea de către dumneavoastră a soluției FGO. Puteți utiliza soluția FGO numai în conformitate cu acești Termeni și condiții.

Serviciile oferite prin soluția FGO pot fi modificate în timp, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm funcționalități. Deși nu este o situație pe care ne-o dorim, ne rezervăm dreptul de a opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără a fi obligați de a notifica în prealabil. În ceea ce privește problemele de natură tehnică ce pot apărea în cadrul utilizării platformei FGO, atunci când funcționarea optimă a acesteia este afectată, avem responsabilitatea de a aplica orice proceduri de remediere, inclusiv limitarea temporară a accesului sau a unor funcționalități, în scopul de a identifica și rezolva situația apărută.

Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice."

Prin accesarea site-ului și folosirea soluției FGO vă exprimați acordul cu privire la acești termeni și condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu puteți folosi soluția FGO, site-ul www.fgo.ro și aplicațiile aferente iOS/Android.

Acest acord privind termenii și condițiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenție cu caracter obligatoriu, realizată între o persoană juridică de drept privat sau public sau între un reprezentant al unei entități cu personalitate juridică distinctă (în continuare "Utilizator" sau "dumneavoastră") și S.C. i-Tom Solutions S.R.L. (în continuare "Furnizorul"), privind condițiile accesării și utilizării soluției FGO de către dumneavoastră.

Soluția sau platforma FGO este destinată utilizării de către persoanele peste 18 ani. Prin folosirea acestei platforme, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

Soluția FGO nu are ca utilizator sau destinatar al serviciului în sensul prevederilor art.1, punctele 6 și 7 din Legea nr.365/2002 privind comerțul electronic, o persoană fizică ce acționează în nume propriu și nu în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, cu personalitate juridică, de drept public sau de drept privat.

În acest sens, în situațiile în care soluția FGO este achiziționată/utilizată de către o persoană fizică, în nume propriu și nu ca reprezentant legal al unei entități juridice de drept public sau privat, aceasta își asumă în mod expres și fără nicio limitare, excluderea din cadrul legislativ aplicabil a legislației privitoare la protecția consumatorului, astfel cum este ea prevăzută prin dispozițiile O.G.21/1992 și a celorlalte acte normative conexe, incidente.

Urmare a acestor dispoziții expres asumate de un potențial cumpărător – persoană fizică, în nume propriu, acesta renunță în mod expres la dreptul de a solicita, în raport de dispozițiile exprese ale O.G.21/1992 și a celorlalte acte normative conexe, incidente, restituirea sumelor achitate cu titlu de preț pentru utilizarea soluției FGO. În acest sens, Furnizorul, este în drept să refuze orice comunicare ori solicitare de natură financiară, compensatorie sau de orice altă natură, venită din partea unei persoane fizice, ce acționează exclusiv în nume propriu.

II. DEFINIŢII


În scopul prezentului Acord, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel prin definiție sau se oferă o altă interpretare în Acord ori rezultă altfel din context, următoarele cuvinte și sintagme vor avea semnificația indicată mai jos:

„Cont de Utilizator / Cont FGO”

înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul soluției FGO;

„Date cu caracter personal”

înseamnă informațiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poștală, email;

„Informații pentru înregistrare”

înseamnă unele date cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, și datele de identificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau decizia înființării la tribunal, precum și alte registre naționale/locale de evidență a persoanelor juridice, după caz, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informațiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca și numărul de cont bancar, adresa sediului social, nr. de telefon);

„Firma”

înseamnă persoana juridică de drept privat (societăți, asociații, fundații) sau drept public (ex: minister, instituție etc.) ce își creează, prin reprezentantul său legal sau prin împuternicitul acestuia, un cont FGO;

„Furnizor”

înseamnă S.C. i-Tom Solutions S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată potrivit legislației din România, având sediul social în Strada Popa Soare, Nr. 69, Sector 2, București.

"Soluția FGO / Platforma FGO"

înseamnă pagina web intitulată "FGO.ro", paginile disponibile după autentificarea în cont (portalul web FGO), precum și aplicațiile pentru telefon inteligent/tabletă, aflate în proprietatea Furnizorului și administrate de către acesta.


III. MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI


Furnizorul își rezervă dreptul de a aduce amendamente și de a modifica acești Termeni și condiții în orice moment. Versiunea în vigoare va fi cea publicată pe www.fgo.ro. Modificările vor intra în vigoare imediat după postarea pe website, despre care veți fi înștiințat(ă) în soluția FGO sau pe email.

Furnizorul își rezervă în orice moment dreptul să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, soluția FGO sau parte din serviciile ce o alcătuiesc, cu sau fără notificare. Sunteți de acord că Furnizorul nu va fi ținut responsabil față de calitatea Dvs. de utilizator, pentru orice modificări, suspendări sau discontinuități ale funcționării serviciilor oferite.

IV. CREAREA CONTULUI ŞI PLATA ABONAMENTULUI ȘI A SERVICIILOR SUPLIMENTARE


Utilizatorul poate crea un cont FGO pe site-ul www.fgo.ro sau, după caz, prin intermediul aplicației FGO.ro pentru iOS și Android, caz în care va furniza următoarele informații: adresa de email si telefon de contact precum și datele firmei pentru care se creează contul FGO.

Serviciile FGO sunt disponibile în mai multe variante de abonament, utilizatorul putând să opteze pentru oricare dintre ele.

În cazul alegerii unui abonament plătit, utilizatorul poate achita prin una dintre modalitățile de plată disponibile în soluție.

Prețurile valabile sunt cele afișate pe site; la momentul efectuării plății valoarea achitată trebuie să reflecte totalul facturii obținute din contul FGO sau dintr-o ofertă personalizată. Prețurile pot fi modificate oricând, fără a fi necesar ca modificarea să fie anunțată în prealabil.

Plata online cu card bancar

Prin efectuarea plății online sunteți de acord să vă supuneți termenilor și condițiilor procesatorului de plăți online. Toate informațiile cardului cu care efectuați plata vor fi completate doar în platforma securizată a procesatorului de plăți și vor fi accesate doar de către acesta. i-Tom Solutions nu accesează și nu reține în niciun fel informațiile cardului dumneavoastră. Procesatorul securizat de plăți este singurul responsabil de securitatea informațiilor dumneavoastră de plată.

După expirarea abonamentului, accesul dvs. la funcționalitățile aferente abonamentului expirat va fi restricționat; este în întregime responsabilitatea dumneavoastră de a reînnoi abonamentul dacă doriți să utilizați în continuare serviciile taxabile FGO.ro.

Plata prin OP

Plata se va efectua în oricare din conturile indicate pe factura proforma emisă. La detaliile plății se vor menționa informații de identificare a plății, cum ar fi: factura achitata si/sau Codul Unic de Înregistrare (CUI) al firmei pentru care se achiziționează abonamentul/serviciile FGO.

Este obligația dumneavoastră să vă informați asupra comisioanelor aplicate de către bancă la tranzacționare atunci când efectuați plata prin OP. Prin achitarea abonamentului/serviciilor FGO prin OP sunteți de acord să plătiți aceste comisioane. În cazul în care nu vă informați / nu achitați comisioanele băncii, Furnizorul are dreptul și va acționa în consecință:

Activarea abonamentului se face printr-un mecanism de procesare automată a extraselor bancare în soluția FGO. Prin urmare, activarea abonamentului poate dura până la câteva zile, în funcție de momentul în care banca dvs. efectuează transferul propriu zis. În cazul în care au trecut mai mult de 3 zile lucrătoare iar abonamentul nu s-a activat încă, ne puteți contacta cu dovada plății pe suport@fgo.ro

Utilizarea unui voucher / cod de voucher

Un cod de voucher oferă o reducere din prețul anual întreg sau acces la funcționalitățile disponibile printr-un abonament FGO plătit, pentru o anumită perioadă de timp.

Voucherul are o perioadă de valabilitate determinată. Dacă nu este utilizat în perioada în care este valabil, codul va expira și nu va mai putea fi utilizat.

Voucherele nu pot fi preschimbate în bani și nu pot fi utilizate cumulat cu alte promoții.

Prelungirea (reînnoirea) abonamentului

La expirarea abonamentului, trimitem notificări de informare în contul dvs. FGO sau pe email, pe adresele de email care au asociat rolul de administrator; asigurați-vă că primiți notificările pe email de la adresele @fgo.ro; procesul pentru prelungirea abonamentului este similar cu cel de plată inițială; alegeți o modalitate de achitare disponibilă, iar activarea acestuia va depinde de aceeași procesare automatizată a extraselor prezentată anterior, la secțiunea “Plata prin OP”. În cazul în care abonamentul dvs. expiră și nu achitați contravaloarea unui nou abonament plătit, accesul dvs. la serviciile disponibile prin intermediul abonamentului va fi întrerupt.

Rambursări / returnări

După efectuarea unei plăți pentru achiziționarea unui abonament FGO pe o perioadă de minim 1 an, aveți la dispoziție 14 zile calendaristice din momentul activării abonamentului pentru a vă răzgândi, doar în cazul în care nu ați utilizat niciunul dintre serviciile pentru care ați plătit. Puteți cere returnarea sumei plătite pe suport@fgo.ro, în termenul de 14 zile menționat anterior, renunțând, totodată, la serviciile plătite. Odată cu returnarea sumei, veți pierde accesul la serviciile FGO pentru care ați plătit. Abonamentele achitate pentru o perioadă de valabilitate de 1 lună de zile, respectiv contravaloarea opțiunilor suplimentare achiziționate, nu pot face obiectul returului.

Servicii suplimentare

Pentru funcționalitățile platformei utilizate peste limita lunară sau anuală acordată prin abonament, FGO va emite o factură de consum cu detaliile corespunzătoare. De încasarea respectivei facturi va depinde dreptul dvs. de a utiliza în continuare funcționalitățile platformei.

Plata recurentă

Modulul de plată recurentă se bazează pe sistemul electronic de procesare plăți si încasări al Netopia Payments.

Mecanismul implementat în platforma FGO.ro presupune parcurgerea următorilor pași.

  1. Existența unei facturi recurente definite în soluția dvs.
  2. Selectarea opțiunii de solicitare acord client pentru plata recurentă a facturilor emise
  3. Transmiterea pe email (automat sau manual) a facturii către clientul dvs., care de acum conține solicitarea acordului acestuia de debitare automată a echivalentului serviciului prestat sau bunurilor furnizate, în mod recurent și informațiile asociate cu aceasta respectiv termenii și condițiile aplicabile
  4. După obținerea acordului de la clientul dvs., procesatorul Netopia Payments va înregistra respectiva opțiune și o va transmite și platformei FGO.ro, sub forma unui token de autorizare, valabil până la revocarea acestuia în mod explicit de către Clientul dvs. sau de către dvs. ca Beneficiar

FGO.ro va solicita obținerea unui nou acord de la clientul dvs., atunci când informațiile esențiale asociate facturii recurente se vor modifica, după cum urmează:

  1. Moneda facturii recurente/abonament
  2. Valoarea facturii recurente/abonament
  3. Frecvența facturii recurente/abonament

Exemplu 1: dacă aveți o factură recurentă în valoare de 200 RON + TVA, de fiecare dată când modificați valoarea, este necesar un nou acord al persoanei care urmează să facă plata, inclusiv pentru situația în care se modifică % cota de TVA aplicabil firmei care facturează sau articolul/serviciul vizat.

Exemplu 2: dacă aveți o factură recurentă în valoare de 200 EUR/USD + TVA, de fiecare dată când modificați valoarea de bază (200), este necesar acordul persoanei care urmează să facă plata. Valoarea plătibilă în RON se poate modifica, urmare a modificării cursului valutar, situatie in care nu este necesar obtinerea unui alt acord.

Responsabilități

  1. Dvs. Utilizator FGO, aveți obligația să informați clientul final care urmează a face plata, de condițiile de utilizare a serviciului și sunteți răspunzător pentru factura/facturile pe care aplicați plata recurentă care trebuie să reflecte contractul dintre dvs. și clientul dvs. sau acordul de furnizare a serviciului pe care îl prestați.
  2. Clientul care își dă acordul pentru plata recurentă este răspunzător pentru utilizarea unor date de card valabile, respectiv pentru actualizarea acestora, în vederea corectei înregistrări a încasărilor prin acest mecanism implementat în FGO prin mecanismul de procesare plăți pus la dispoziție de Netopia Payments.
  3. Platforma FGO va salva confirmarea efectuării plății, primită de la procesatorul de plăți Netopia Payments. Confirmarea o veți regăsi în contul client, la secțiunea privind status-ul facturii (click pe "Vezi încasări" din coloana "Scadență") sau in raportul dedicat disponibil.

Funcționalități pe care le puteți testa (Beta/Nou lansate)

Pe măsura dezvoltării de funcționalități noi ale platformei FGO, S.C. i-Tom Solutions S.R.L. vi le poate pune la dispoziție cu titlu gratuit, pentru perioade limitate, în vederea testării lor de către dvs.

Prezenții Termeni și condiții de utilizare se aplica intotdeauna atunci cand utilizati solutia FGO, inclusiv pe perioada testarii unor functionalitati. De asemenea, functionalitatilor puse la dispozitia dvs. pentru testare li se pot aplica o serie de limitări și constrângeri tehnice pe care vi le vom comunica la momentul activării respectivelor funcționalități.

Este posibil ca unele funcționalități să poată fi testate gratuit, chiar dacă acestea fac parte dintr-un pachet plătit sau sunt disponibile ca extraopțiune. După expirarea perioadei de testare, puteți opta pentru achiziționarea pachetului/extraoptiunii aferente care oferă acces la respectiva funcționalitate. De asemenea, unele dintre funcționalități pot fi însoțite de posibilitatea achiziționării unor servicii de instalare/configurare. Toate aspectele legate de preț vor fi comunicate anterior achiziției.

V. DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI


Folosind soluția FGO, dumneavoastră declarați și garantați că:

VI. ACTIVITĂŢI INTERZISE


Nu puteți accesa sau folosi soluția FGO pentru niciun alt scop decât cel pentru care Furnizorul îl face disponibil și îl prezintă public pe www.fgo.ro. Activitățile interzise includ, dar fără a se limita la:

În eventualitatea în care utilizatorului îi sunt imputate una sau mai multe acțiuni dintre cele prevăzute nelimitativ în cuprinsul punctului VI, Furnizorul, în funcție de tipul acțiunii interzise întreprinse de către utilizator, poate:

În oricare din situațiile prevăzute nelimitativ în cuprinsul punctului VI, în măsura în care s-a produs furnizorului orice tip de prejudiciu, i s-au generat costuri ori i s-a limitat în vreun fel rata de profitabilitate, utilizatorul este singurul responsabil pentru acoperirea integrală a acestora, deodată cu orice alte cheltuieli judiciare pe care le presupun demersurile de recuperare/revenire la situația anterioară.

VII. COD DE CONDUITĂ


Despre misiunea FGO

Vrem ca dvs., utilizator mai puțin familiar cu specificul IT, să vă puteți derula propria afacere și să vă gestionați o bună parte a activității companiei din fața unui calculator sau telefon cu acces la internet și să o faceți la costuri rezonabile.

Acesta este motivul pentru care platforma FGO, pe care am lansat-o în 2017, a crescut constant de la o simplă nevoie de facturare & automatizare a procedurilor de închidere de lună cu serviciile de contabilitate, la sute de funcționalități + module dedicate integrărilor cu servicii IT terțe, site-uri de comert electronic, procesatori de plăți etc.

Echipa FGO și premisele unei bune colaborări

Suntem oameni cu adevărat pasionați de munca pe care o derulăm.

Punem mult suflet, iar unii dintre noi un efort greu de măsurat doar cantitativ;de aceea avem nevoie să facem echipă cu dvs., utilizatorii platformei, și avem nevoie de încurajările pe care constant ni le transmiteți și pentru care vă mulțumim!

Dacă problema la care căutați rezolvare este deja în manual, ne salvați timp și nouă, dar și altor utilizatori care au nevoie de ajutor nemijlocit. Astfel actualizăm constant “Manualul de utilizare, întrebări frecvente și link-uri utile”, pe care vă invităm să îl parcurgeți de fiecare dată când aveți o nelămurire sau pentru a vedea pașii de urmat pentru realizarea unei anumite acțiuni.

Asigurați-vă că ați parcurs și tutorialele disponibile în cont și clipurile video din contul nostru Youtube (la care face trimitere și Manualul) și că problema la care solicitați asistență este reproductibilă.

Deși nu este nevoie să știți IT sau să plătiți o resursă tehnică scumpă, avem nevoie să vă dedicați și Dvs. timp pentru a înțelege cum funcționează FGO, care sunt mesajele pe care le afișează și la ce trebuie să fiți atent(ă) atunci când o legați de alta platforma terță (ex: SPV-ANAF, eMag Marketplace, mobilPay/Netopia, serviciile bancare PSD2 etc.). Nu ne asumăm responsabilitatea decât pentru ce facem noi și încercăm, în limita resurselor de documentare existente la alți furnizori, să facem experiența Dvs. cât mai ușoară.

După achiziția serviciilor FGO, dacă manualele sau tutorialele pe care le-am publicat nu sunt suficiente, puteți beneficia de asistență la utilizare din partea noastră.

Interacțiunea cu echipa de asistență

Știm că, pe lângă minunățiile tehnice pe care ne mândrim că le-am dezvoltat în platforma FGO, un serviciu de suport și asistență de calitate reprezintă cheia pentru o relație de încredere, stabilă și eficientă cu dvs.. În acest sens:

Despre limitele serviciilor noastre

Aveți răbdare cu noi și noi vom avea răbdare cu Dvs.

Cu rolul de administrator din platforma FGO vă puteți gestiona singur(ă) toată activitatea din platformă; serviciul de suport si asistență la utilizare FGO, se aplică doar funcționalităților FGO.

Ne asumăm obligația și responsabilitatea pentru a vă oferi suport în soluționarea problemelor de natură tehnică, ce pot apărea în cadrul utilizării platformei FGO, pentru toate cazurile în care aspectele sunt generate exclusiv de modalitatea de implementare a soluției FGO și pentru toate cazurile în care nu poate fi respectată temporar funcționarea optimă a acesteia.

Prețuim exprimarea publică a părerilor Dvs. despre platforma FGO, indiferent de contextul pozitiv sau negativ în care o faceți; respectând drepturile legale ale libertății de exprimare, dar și cele morale, pentru îmbunătățirea și consolidarea relației dintre echipa FGO și Dvs., nu considerăm că trebuie să investim pentru a face o echipă bună cu cei care:

Pentru că imaginea platformei FGO și a întregii echipe are un impact semnificativ asupra percepției calității de către alți utilizatori FGO, pe fondul nerespectării Termenilor și condițiilor de utilizare a platformei FGO, în cazul activităților pe care Dvs. le întreprindeți și care sunt generatoare de prejudicii de imagine sau în cazul abuzurilor și injuriilor în comunicarea cu noi, echipa FGO își rezervă dreptul de a utiliza toate mijloacele legale în vederea reparării prejudiciului inclusiv de a suspenda contul de utilizator/firma până la finalizarea cercetărilor sau până la data la care reprezentanții FGO decid unilateral reactivarea contului.

VIII. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la soluția informatică FGO, logo, imagini, structură și design. Conținutul furnizat prin intermediul soluției FGO, structura, design-ul, imaginile, logo-ul și siglele conținute de acesta sunt deținute de către Furnizor și sunt obiectul drepturilor de autor și al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația română și europeană în vigoare. Conținutul soluției FGO include, dar fără a se limita la acestea, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcționalitate, software-ul, design, fișiere audio, video, text, fotografii și grafică.

Mărcile deținute de către Furnizor nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor și/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie și nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

Conținutul soluției FGO vă este oferit "CA ATARE" și nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau altfel exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematică de date sau alt conținut din soluția FGO pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilație, bază de date sau un director, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Furnizorului este interzisă.

Furnizorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra soluției FGO. Furnizorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiți, să vindeți, să decompilați, să folosiți procesul de reverse engineering, să dezasamblați sau să aduceți în orice alt mod soluția FGO la o forma perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate S.C. i-Tom Solutions S.R.L. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel această soluție sau orice informație asociată cu aceasta.

IX. GARANȚII


Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse pe soluția FGO sunt reale, că este reprezentant legal sau împuternicit expres al entității juridice pentru care creează un cont FGO sau că are permisiunea administratorului legal pentru acest lucru, precum și faptul că facturile emise din soluția FGO sunt reale și corecte. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Furnizorul nu va fi ținut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator. În cazul în care Utilizatorul înscrie în FGO o firmă pentru care nu este administrator legal și/sau nu are acordul firmei în cauză pentru a face acest lucru, Furnizorul poate elimina această firmă din contul FGO al Utilizatorului. 

X. LIMITAREA RĂSPUNDERII


Utilizatorul folosește soluția FGO pe riscul propriu, Furnizorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea soluției FGO sau ca urmare a utilizării informațiilor acesteia. Furnizorul nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor din soluția FGO. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestei soluții FGO și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

În niciun caz Furnizorul sau directorii săi, membrii, angajații sau agenții săi nu vor fi ținuți responsabili față de dumneavoastră sau față de terți pentru prejudiciile indirecte, viitoare sau speciale, exemplare sau punitive (de exemplu, daunele cominatorii și amenzile civile) sau incidentale, inclusiv pentru profitul nerealizat, rezultat din folosirea de către dumneavoastră a soluției FGO sau a serviciilor Furnizorului, chiar dacă Furnizorul a fost înștiințat despre posibilitatea producerii unor astfel de prejudicii.

XI. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL conform GDPR


S.C. i-Tom Solutions S.R.L. este înregistrată in Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 18584 și este certificată ISO 9001 și ISO 27001.

Dvs., în calitate de Utilizator FGO, împuterniciți Furnizorul (i-Tom Solutions) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Dvs. le transmiteți, cu scopul de a vă furniza serviciile FGO, în funcție de pachetul FGO ales de Dvs..

Datele personale pe care Dvs. le puneți la dispoziția Furnizorului și pe care acesta le colectează sunt:

Informațiile furnizate de către Utilizator vor fi stocate de către Furnizor în format electronic, pe serverele specificate mai sus, și nu vor fi furnizate către nici o altă terță parte, decât cele implicate în mod direct în furnizarea serviciilor specifice soluției FGO și numai dacă este cazul (dacă există un contract/acord între Utilizator și terța parte sau o cerere a Utilizatorului către Furnizor pentru transmiterea acestor informații), cum sunt procesatorii de plăți (mobilPay, EuPlatesc, ING Web Pay, Kevin etc.), furnizori de servicii de factoring sau scontare (Banca Transilvania sau Instant Factoring IFN), utilizatorii SagaSoft.ro sau alte terțe platforme integrate.

Utilizatorii SagaSoft.ro vor avea acces la informații din contul Utilizatorului numai în urma exprimării în mod expres a acordului Utilizatorului referitor la conectarea contului sau FGO cu un utilizator SagaSoft.ro.

În relația cu institutiile de finantare prin factoring sau scontare, soluția FGO este doar un intermediar, cererile de factorizare ajungând direct la finantator, iar acesta le va gestiona și va menține relația cu clientul pe această temă. i-Tom Solutions nu poate fi făcut răspunzător în cazul unei dispute, litigiu, neînțelegere etc. între utilizatorul FGO și finantator, iar i-Tom Solutions nu are drepturi și nu poate angaja patrimonial sau în orice alt mod răspunderea acestor finanțatori în raport cu utilizatorii FGO.

Securitatea datelor personale furnizate de Utilizator către Furnizor

i-Tom Solutions are implementat ISO9001 - Sistemul de Management al Calității și ISO 27001 Managementul Securității Informaționale. De asemenea, este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 18584.

Toate parolele și datele de acces care se stochează în soluția FGO sunt criptate.

Există un număr restrâns de angajați i-Tom Solutions care pot accesa datele furnizate de Dvs. în soluția FGO (mai puțin datele criptate), cu scopul de a va oferi suport și doar după solicitarea explicita in scris a dvs.. Aceștia au clauze de confidențialitate în ceea ce privește datele cu care intră în contact.

Pentru siguranța dumneavoastră, ne însușim obligația de notificare a autorității de supraveghere în cazul incidentelor de securitate, în conformitate cu art. 33 al regulamentului European - GDPR. În cazurile expres prevăzute de acest Regulament, în funcție de circumstanțe, ne asumăm și obligația notificării incidentelor/riscurilor de securitate către Utilizator.

Drepturile Utilizatorului asupra datelor personale

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin formularul de contact publicat la adresa https://www.fgo.ro/contact/, pe adresa de email suport@fgo.ro sau la telefon 037 449 00 78.

Dacă sunteți nemulțumit de modul de soluționare a notificării amiabile, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Vezi si   Politica de confidentialitate

XII. LEGEA APLICABILĂ


Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, și măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu soluția FGO sau Serviciile Furnizorului vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile în vigoare din România, exceptând dispozițiile O.G.21/1992 și ale celorlalte acte normative conexe, incidente doar în cazul destinatarilor persoane fizice, subiecți de drept asupra cărora Furnizorul și-a declinat în mod expres răspunderea.

XIII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR


În cazul unui litigiu între Utilizatori și orice alt Terț, dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că Furnizorul nu are nicio obligație de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviți Furnizorul, funcționarii, angajații, agenții și succesorii săi în drepturi de plângeri, cereri și prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile și imprevizibile, dezvăluite și confidențiale, care decurg din sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii și/sau de Serviciile Furnizorului.

Toate plângerile, litigiile sau neînțelegerile cu dumneavoastră/utilizatorul (entitate juridică de drept privat sau public ori reprezentanții acestora), care pot decurge din interpretare, funcționalitate sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către dumneavoastră a soluției FGO sau a Serviciilor Furnizorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discuții și negocieri directe în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi soluționate exclusiv de instanțele române.