FGO.ro

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE

I. INTRO

VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI SOLUȚIA FGO.

Prezentul acord legal dintre dumneavoastra și S.C. i-Tom Solutions S.R.L. are în vedere utilizarea de către dumneavoastră a soluției FGO – Facturezi Gratuit Online. Puteți utiliza soluția FGO numai în conformitate cu acești Termeni și condiții.

Serviciile oferite prin soluția FGO pot fi modificate în timp, pe măsură ce îmbunătățim sau adăugăm funționalități. Putem opri, suspenda sau modifica aceste servicii în orice moment, fără notificare prealabilă. De asemenea, putem elimina oricând orice conținut al serviciilor oferite.

Conform Legii comerțului electronic (Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006) "Art. 7: Validitatea, efectele juridice și proba contractelor încheiate prin mijloace electronice (1) Contractele încheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaște contractelor, atunci când sunt întrunite condițiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor încheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimțământul prealabil al părților asupra utilizării mijloacelor electronice."

Prin accesarea site-ului si folosirea soluției FGO vă exprimaţi acordul cu privire la aceşti termeni şi condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiţi soluția FGO si site-ul www.fgo.ro.

Acest acord privind termenii şi condiţiile de utilizare („Acordul”) reprezintă o convenţie cu caracter obligatoriu, realizată între o persoană juridică de drept privat sau public sau între un reprezentant al unei entităţi cu personalitate juridică distinctă (în continuare "Utilizator" sau "dumneavoastră") şi S.C. i-Tom Solutions S.R.L. (în continuare "Furnizorul"), privind condiţiile accesării şi utilizării de către dumneavoastră ale soluției FGO.

Soluția FGO nu este destinată utilizării de către persoanele sub 18 ani. Prin folosirea acestei soluții FGO, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.
Soluția FGO nu are ca utilizator sau destinatar ori destinatar al serviciului in sensul prevederilor art.1, punctele 6 și 7 din Legea nr.365/2002 privind comerțul electronic, o persoană fizică ce acționează în nume propriu și nu în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice, cu personalitate juridică, de drept public sau de drept privat.
În acest sens, în situațiile în care soluția FGO este achiziționată/utilizată de către o persoană fizică, în nume propriu și nu ca reprezentant legal al unei entități juridice de drept public sau privat, aceasta își asumă în mod expres și fără nicio limitare, excluderea din cadrul legislativ aplicabil a legislației privitoare la protecția consumatorului, astfel cum este ea prevăzută prin dispozițiile O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente.
Urmare a acestor dispozițiii expres asumate de un potențial cumpărător – persoană fizică, în nume propriu, acesta renunță în mod expres la dreptul de a solicita, în raport de dispozițiile exprese ale O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente, restituirea sumelor achitate cu titlu de preț pentru utilizarea soluției FGO. În acest sens, Furnizorul, este în drept să refuze orice comunicare ori solicitare de natură financiară, compensatorie sau de orice altă natură, venită din partea unei persoane fizice, ce aționează exclusiv în nume propriu.

II. DEFINIŢII

În scopul prezentului Acord, cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel prin definiţie sau se oferă o altă interpretare în Acord ori rezultă altfel din context, următoarele cuvinte şi sintagme vor avea semnificaţia indicată mai jos:

„Cont de Utilizator”
înseamnă contul de înregistrare creat de Utilizator în cadrul soluției FGO;
„Date cu caracter personal”
înseamnă informaţiile referitoare la un Utilizator persoană fizică, precum: prenume, nume, CNP, seria și numărul cărții de identitate, număr de telefon, adresă poştală, email;
„Informaţii pentru înregistrare”
înseamnă Datele cu caracter personal, în cazul persoanelor fizice, şi datele de indentificare ale persoanelor juridice, precum: denumirea, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sau decizia infiintarii la tribunal precum si alte registre nationale/locale de evidenta a persoanelor juridice, dupa caz, Codul Unic de Înregistrare, inclusiv informaţiile necesare pentru emiterea facturii (e.g., banca şi numărul de cont bancar);
„Furnizor”
înseamnă S.C. i-Tom Solutions S.R.L., o societate cu răspundere limitată organizată potrivit legislaţiei din România, având sediul social în Str. Trestiana nr 2, sector 4, Bucuresti.
"Soluția FGO"
înseamnă pagina web intitulată "FGO.ro", paginile disponibile după autentificarea in cont (portalul web FGO), precum și aplicațiile pentru smartphone, aflate în proprietatea Furnizorului și administrate de către acesta;

III. MODIFICĂRI ADUSE ACORDULUI

Furnizorul îşi rezervă dreptul de a aduce amendamente şi de a modifica aceşti Termeni şi condiții in orice moment. Versiunea in vigoare va fi cea publicata pe www.fgo.ro. Modificările vor intra în vigoare imediat după postarea pe website, despre care veti fi instiintat in solutie sau pe email.

Furnizorul îşi rezervă dreptul în orice moment să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, soluția FGO sau Serviciile Furnizorului (sau oricare parte a acestora), cu sau fără notificare. Sunteţi de acord că Furnizorul nu va fi ţinut responsabil faţă de dumneavoastră sau faţă de terţi pentru orice modificări, suspendări sau discontinuităţi ale Serviciilor oferite.

IV. CREAREA CONTULUI ŞI PLATA ABONAMENTULUI

Utilizatorul poate crea un cont FGO pe site-ul www.fgo.ro sau prin intermediul aplicatiei FGO.ro pentru iOS si Android, caz in care va furniza urmatoarele informatii: adresa de email si datele firmei pentru care se creeaza contul FGO.

Serviciile FGO sunt disponibile in mai multe variante de abonament, utilizatorul putand sa opteze pentru oricare dintre ele. In cazul alegerii unui abonament platit, utilizatorul poate efectua plata online cu card bancar (prin mobilPay) sau prin OP. Preturile valabile sunt cele afisate pe site la momentul efectuarii platii. Preturile pot fi modificate oricand, fara a fi necesar ca modificarea sa fie anuntata in prealabil.

Plata online cu card bancar

Prin efectuarea platii online sunteti de acord sa va supuneti termenilor si conditiilor procesatorului de plati online. Plata se efectueaza prin sistemul securizat de plati MobilPay. Toate informatiile cardului cu care efectuati plata vor fi completate doar in platforma securizata a procesatorului de plati si vor fi accesate doar de catre acesta. i-Tom Solutions nu acceseaza si nu retine in niciun fel informatiile cardului dumneavoastra. Procesatorul securizat de plati este singurul responsabil de securitatea informatiilor dumneavoastra de plata.
Dupa expirarea abonamentului, este responsabilitatea dumneavoastra in intregime de a reinnoi abonamentul daca doriti in continuare sa utilizati serviciile taxabile FGO.ro.

Plata prin OP

Plata se va efectua in contul IBAN: RO15INGB0000999904302494, Banca ING Bank, Beneficiar i-Tom Solutions. La detaliile platii se va mentiona Codul Unic de Inregistrare (CUI) al firmei pentru care se achizitioneaza abonamentul/serviciile FGO.

Este obligatia dumneavoastra sa va informati asupra comisioanelor aplicate de catre banca la tranzactionare atunci cand efectuati plata prin OP. Prin achitarea abonamentului/serviciilor FGO prin OP sunteti de acord sa platiti aceste comisioane. In cazul in care nu va informati / nu achitati comisioanele bancii, Furnizorul are dreptul si va actiona in consecinta:

Confirmarea platii prin OP

Prin confirmarea platii prin OP va asumati responsabilitatea ca datele pe care ni le furnizati despre plata sunt reale si corecte si ca plata abonamentului/serviciilor FGO catre i-Tom Solutions a fost efectuata. In urma confirmarii platii de catre dumneavoastra, din contul dumneavoastra FGO, abonamentul/serviciile disponibile in platforma www.fgo.ro pentru care sustineti ca ati efectuat plata vor fi activate.

Utilizarea unui voucher / cod de voucher

Un cod de voucher ofera acces la functionalitatile disponibile printr-un abonament FGO platit, pentru o anumita perioada de timp.
Voucherul are o perioada de valabilitate. Daca nu este utilizat in perioada in care este valabil, codul va expira si nu va mai putea fi utilizat.
Voucherele nu pot fi preschimbate in bani.

Prelungirea abonamentului

Procesul de reinnoire este similar cu cel de plata initiala. Din contul FGO, fie se cere o proforma pentru plata prin OP, fie se achita cu cardul, prin mobilPay. Conform acestor termeni (care tin locul unui contract conform Legii comerțului electronic - Legea 365/2002 cu modificările aduse prin legea 121/2006), daca plata se face cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate, veti beneficia de o reducere de 10%. In cazul platii prin OP, este posibil sa fie necesar sa trimiteti dovada platii pe suport@fgo.ro. In cazul in care plata pentru reinnoire a fost efectuata dupa ultima zi de valabilitate a abonamentului, daca s-a platit pretul redus cu 10%, fie se va returna intreaga suma iar abonamentul va fi mutat inapoi in varianta de abonament Gratuit, fie veti achita diferenta de pret. Reducerea este valabila doar daca plata se efectueaza cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a abonamentului.
Reducerea de reinnoire se aplica doar pentru abonamentele care au fost platite in anul anterior, nu se aplica in cazul abonamentelor activate cu un voucher cadou. Reducerea nu este valabila in cazul in care exista o alta promotie in desfasurare. Promotiile nu se cumuleaza.

Rambursari / returnari

Orice plata efectuata pentru serviciile FGO este intotdeauna finala si nereturnabila.

v. DECLARAŢII ALE UTILIZATORULUI

Folosind soluția FGO, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că:

 1. toate Informaţiile pentru înregistrare pe care le furnizaţi sunt corecte, precise şi nu induc în eroare;
 2. datele și informațiile furnizate sunt reale la momentul completării cererii;
 3. dumneavoastra sunteti administratorul / reprezentantul legal al firmei pe care o inscrieti in solutia FGO, sau aveți o aprobare a reprezentantului legal pentru a înscrie entitatea juridică reprezentată, in FGO. In caz contrar, intelegeti ca Furnizorul poate bloca accesul dvs. in FGO si va poate solicita sa dovediti ca sunteti reprezentantul legal al firmei sau ca aveti aprobare pentru a inscrie firma in FGO. În acest sens, nu acționați în calitate de persoană fizică, în nume propriu și nu pretindeți în raport de această declarație expresă garanțiile conferite de legislația protecției consumatorului, respectiv O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente. Astfel, vă asumați imposibilitatea Furnizorului de a restitui sume de bani, incluzând, dar fără a se limita la, prețul soluției, destinatarilor persoane fizice ce acționează în nume personal.
 4. aveți cel puțin 18 ani împliniți;

VI. ACTIVITĂŢI INTERZISE

Nu puteţi accesa sau folosi soluția FGO pentru niciun alt scop decât cel pentru care Furnizorul îl face disponibil. Activităţile interzise includ, dar fără a se limita la:

 1. activitate criminală sau generatoare de prejudicii, inclusiv pornografia infantilă, fraudă, trafic de materiale obscene, trafic de droguri, jocuri de noroc, hărţuire, urmărire, spamming-ul, încălcarea drepturilor de autor, încălcarea drepturilor asupra unui brevet sau furtul de secrete comerciale;
 2. extragere sistematică de date sau alt conţinut din soluția FGO pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără acordul scris al Furnizorului;
 3. a face orice utilizare neautorizată a Serviciilor Furnizorului, inclusiv colectarea numelor de utilizator şi/sau a adreselor de email ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau de altă natură în scopul de trimite email-uri nesolicitate;
 4. angajare în activităţi de încadrare neautorizată pe un suport al soluției FGO ori conectare neautorizată la soluția FGO;
 5. angajarea în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi folosirea scripturilor pentru a adăuga prieteni sau a trimite comentarii sau mesaje, sau folosirea oricăror algoritmi de tip data mining, roboţi sau alte instrumente similare de colectare şi extragere a datelor;
 6. interferarea cu, întreruperea sau crearea unei sarcini excesive pentru soluția FGO, pentru reţelele sau serviciile care au legătură cu soluția FGO;
 7. încercarea de a-şi asuma identitatea unui alt Utilizator ori a unei alte persoane;
 8. utilizarea Contului de Utilizator ce aparţine unui alt Utilizator;
 9. folosirea oricăror informaţii obţinute prin intermediul soluției FGO în scopul de a hărţui, abuza sau prejudicia o altă persoană;
 10. folosirea Serviciilor Furnizorului ca parte din orice efort de a concura cu Furnizorul sau de a presta servicii ca agent sau reprezentant;
 11. descifrarea, decompilarea, dezasamblarea sau procesul de reverse engineering a oricărui tip de software care cuprinde sau în orice fel care constituie o parte a soluției FGO;
 12. utilizarea soluției FGO într-o manieră incompatibilă cu legile şi regulamentele aplicabile.
 13. crearea unui cont si/sau utilizarea soluției FGO în numele unei persoane juridice al carei administrator legal nu sunteti dvs. sau pentru care nu aveti acordul firmei in cauza de a face acest lucru.

VII. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Furnizorul deține toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la soluția FGO, logo, imagini, structură și design. Conţinutul furnizat prin intermediul soluției FGO, structura, design-ul, imaginile, logo-ul şi siglele conţinute de acesta sunt deţinute de către Furnizor şi sunt obiectul drepturilor de autor şi al altor drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu legislaţia română. Conţinutul soluției FGO include, dar fără a se limita la acestea, toate codurile sursă, bazele de date, măsurile de funcţionalitate, software- ul, design, fişiere audio, video, text, fotografii şi grafică.

Mărcile deţinute de către Furnizor nu pot fi folosite, inclusiv ca parte a mărcilor şi/sau ca parte a numelor de domenii, în legătură cu orice produs sau serviciu, în orice mod care este de natură să provoace confuzie şi nu pot fi copiate, imitate sau folosite, în tot sau în parte, fără acordul prealabil scris al Furnizorului.

Conţinutul soluției FGO vă este oferit "CA ATARE" şi nu poate fi folosit, copiat, reprodus, republicat, încărcat, distribuit, transmis, difuzat, afişat, vândut, licenţiat sau altfel exploatat în orice fel de alte scopuri, fără acordul prealabil scris al proprietarului. Recuperarea sistematică de date sau alt conţinut din soluția FGO pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecţie, compilaţie, bază de date sau un director, fără permisiunea prealabilă scrisă din partea Furnizorului este interzisă.

Furnizorul nu vă transferă drepturile sale de proprietate asupra soluției FGO. Furnizorul păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală aferente. Nu vă este permis să redistribuiţi, să vindeţi, să decompilaţi, să folosiţi procesul de reverse engineering, să dezasamblaţi sau să aduceţi în orice alt mod soluția FGO la o forma perceptibilă omului.

Nicio dispoziție din prezentul Acord nu va fi interpretată ca acordând, implicit sau în orice alt fel, vreo licență sau vreun drept asupra oricărui brevet sau oricărei mărci comerciale semnate S.C. i-Tom Solutions S.R.L. Este interzis să modificați, să copiați, să publicați, să reproduceți, să vindeți sau să comercializați în vreun fel această soluție sau orice informație asociată cu aceasta.

VIII. GARANȚII

Utilizatorul confirmă că datele și informațiile introduse pe soluția FGO sunt reale, ca este administrator legal al entității juridice pentru care creeaza un cont FGO sau ca are permisiunea administratorului legal pentru acest lucru, precum și faptul că facturile emise din solutia FGO sunt reale si corecte. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere privind datele furnizate și acceptă faptul că Furnizorul nu va fi ținut răspunzător față de Utilizator și/sau față de terți pentru prejudiciile de orice natură rezultate ca urmare a furnizării unor informații eronate de către Utilizator. In cazul in care Utilizatorul inscrie in FGO o firma pentru care nu este administrator legal si/sau nu are acordul firmei in cauza pentru a face acest lucru, Furnizorul poate elimina aceasta firma din contul FGO al Utilizatorului.

IX. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul folosește soluția FGO pe riscul propriu, Furnizorul fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea soluției FGO sau ca urmare a utilizarii informațiilor acesteia. Furnizorul nu este răspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor din soluția FGO. Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestei soluții FGO și tentativa de efectuare a acestora, incluzând, dar fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

În niciun caz Furnizorul sau directorii săi, membrii, angajaţii sau agenţii săi nu vor fi ţinuţi responsabili faţă de dumneavoatră sau faţă de terţi pentru prejudiciile indirecte, viitoare sau speciale, exemplare sau punitive (de exemplu, daunele cominatorii şi amenzile civile) sau incidentale, inclusiv pentru profitul nerealizat, rezultat din folosirea de către dumneavoastră a soluției FGO sau a serviciilor Furnizorului, chiar dacă Furnizorul a fost înştiinţat despre posibilitatea producerii unor astfel de prejudicii.

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL conform GDPR

S.C. i-Tom Solutions S.R.L. este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 18584 si este certificata ISO 9001 si ISO 27001.

Dvs., in calitate de Utilizator FGO, imputerniciti Furnizorul (i-Tom Solutions) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe care dvs. le transmiteti, cu scopul de a va furniza serviciile FGO, in functie de pachetul FGO ales de dvs..

Datele personale pe care dvs. le puneti la dispozitia Furnizorului si pe care acesta le colecteaza sunt:

Toate informatiile furnizate de dvs. in contul FGO sunt stocate in cloud, pe serverele Amazon Web Services (AWS), localizate in Europa. Amazon Web Services este o platforma securizata pentru stocarea informatiilor in cloud, in conformitate cu Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR) si certificata in programul U.E. - S.U.A. Privacy Shield.

Informatiile furnizate de către Utilizator vor fi stocate de către Furnizor în format electronic, pe serverele specificate mai sus, și nu vor fi furnizate către nici o altă terță parte, decât cele implicate în mod direct în furnizarea serviciilor specifice soluției FGO si numai daca este cazul (daca exista un contract/acord intre Utilizator si terta parte sau o cerere a Utilizatorului catre Furnizor pentru transmiterea acestor informatii), cum sunt procesatorul de plati mobilPay sau utilizatorii sagasoft.ro care vor avea acces la informatii din contul Utilizatorului numai in urma exprimarii acordului Utilizatorului in mod expres referitor la conectarea contului sau FGO cu un utilizator sagasoft.ro.

Securitatea datelor personale furnizate de Utilizator catre Furnizor

i-Tom Solutions are implementat ISO9001 - Sistemul de Management al Calitatii si ISO27001 Managamentul Securitatii Informationale. De asemenea, este inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 18584.
Toate parolele si datele de acces care se stocheaza in solutia FGO sunt criptate.
Exista un numar restrans de angajati i-Tom Solutions care pot accesa datele furnizate de dvs. in solutia FGO (mai putin datele criptate), cu scopul de a va oferi suport. Acestia au clauze puternice de confidentialitate in ceea ce priveste datele cu care intra in contact.
Pentru siguranța dumneavoastră, ne însușim obligația de notificare a autorității de supraveghere în cazul incidentelor de securitate, în conformitate cu art. 33 al regulamentului European - GDPR. În cazurile expres prevăzute de acest regulament, în funcție de circumstanțe, ne asumăm și obligația notificării incidentelor/riscurilor de securitate catre Utilizator.

Drepturile Utilizatorului asupra datelor personale

Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti contacta prin formularul de contact publicat la adresa https://www.fgo.ro/contact/, pe adresa de email suport@fgo.ro sau la telefon 037 449 00 78.

Dacă sunteți nemulțumit de modul de soluționare a notificării amiabile, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

Vezi si Politica de confidentialitate

XI. LEGEA APLICABILĂ

Toate aspectele juridice, cele legate de drepturi, şi măsurile reparatorii cu privire la orice act, eveniment sau incident, întreprinse în temeiul sau în legătură cu soluția FGO sau Serviciile Furnizorului vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legile in vigoare din România, exceptând dispozițiile O.G.21/1992 si a celorlalte acte normative conexe, incidente doar în cazul destinatarilor persoane fizice, subiecți de drept asupra cărora Furnizorul și-a declinat în mod expres răspunderea.

XII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul unui litigiu între Utilizatori şi orice alt Terţ, dumneavoastră înţelegeţi şi sunteţi de acord că Furnizorul nu are nicio obligaţie de a interveni. Prin prezentul Acord, absolviţi Furnizorul, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii săi în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile şi imprevizibile, dezvăluite şi confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii şi/sau de Serviciile Furnizorului.

Toate plângerile, litigiile sau neînţelegerile cu dumneavoastră/utilizatorul (entitate juridică de drept privat sau public ori reprezentanții acestora), care pot decurge din interpretare, funcţionalitate sau care sunt în orice fel legate de utilizarea de către dumneavoastră a soluției FGO sau a Serviciilor Furnizorului, care nu pot fi rezolvate amiabil prin discuţii şi negocieri directe în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației, vor fi soluţionate exclusiv de instanţele române.

CONTACTEAZA-NE Facebook